13 พ.ค. 2555

เทอคือหัวใจดวงใหม่..

...ความรักมีทุกหนทุกแห่ง

การเดินทางเดียวดายกับการเวลา

เพราะการเวลาเดินทางยังไม่มีวันหยุด การเวลาไม่เคยจะรอค่อยิต คิดไรที่ไม่ทำ จะเป็นการสูญเสียโอกาสที่จะได้รับ การรอค่อยที่ไม่มีวันรู้ ก็เป็นการรอที่สูญเสียโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีดีในชีวิต อย่าปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่มีค่า เราจะสูญเสียหลายอย่างมากกว่าเวลาที่เราปล่อยผ่านไป คนเราเกิดมาพร้อมกับความสามารถที่ได้รับจากพระเจ้า เราทุกคนจะเดินตามเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนเกิดความชำนาญ แล้วก็จะเจอความสามารถที่พระเจ้าทรงประทานให้เจ้าก่อน ที่เจ้ายังไม่เกิด...แล้ววันนี้กาลเวลาก็เดินทางมาจบตรงกับวันนี้ วันที่ทุกคนรู้สึกแย่ มีความสุข ปนๆกันตามกาลเวลา ขอบคุณโอกาสที่มาไม่นาน เวลาที่ไม่เคยรอใคร แสงสว่างกับความมืดยังขึ้นทางทิศตะวันออก น้ำทะเลยังมีขึ้นมีลงตามสายลมที่พัดผ่านไปมา

วนเวียน

ภาพประกอบการเดินครั้งหนึ่งในชีวิตขอพิชิตภูกระดึง  ครั้งที่ ๒/๕๓ ของสุดปลายฟ้า ไร้ขอบดิน
การเดินทางครั้งนั้น พวกเราเดินทางไปกัน 3 คน

กาแป๊ะฮูลู.. อ.เบตง จ.ยะลา

ยินดีต้อนรับ...ทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านบล็อกของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีนามปากกาว่า ปลายทาง หน้าบล็อกข้าพเจ้าใช้ชื่อว่า สุดปลายฟ้า ไร้ขอบดิน ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่มีความฝัน

ภูกระดึง

การ์ดแต่งงาน