16 ก.ค. 2556

การบริหารชุมชนกาแป๊ะฮูลูเส้นทางสู่การพัฒนา"ชุมชนกาแป๊ะฮูลู" สู่อาเซียน


เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาชุมชนกาแป๊ะฮูล 


 1. ตั้งคณะกรรมบริหารจัดการประปาชุมชน 
 2. ตั้งคณะกรรมการบริหารคลังชุมชน
 3. ตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชน
 4. ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการตลาดนัดชุมชน
 5. ตั้งคณะกรรมการบริหารธนาคารชุมชน

การสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 1. โครงการรั้วสนามฟุตซอล  
 2. โครงการศูนย์สุขภาพชุมชน (ประชาชนแข็งแรง)
 3. โครงการปรับภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำชลประทานชุมชนกาแป๊ะฮูลู ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
 4. โครงการแม่น้ำลำคลอง ใส สะอาด 
 5. โครงการเสียงตามสาย
 6. โครงการแสงสว่างสู่..กุโบร์
 7. โครงการตลาดนัดชุมชน
โครงการพัฒนาชุมชนหรือกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน สร้างชุมชนเข็มแข็งถ้าประสบความสำเร็จนั้น จะต้องใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ จะเป็นกรอบกันบัง..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น